Over ons

FMJ Zorg is een jonge ondernemende organisatie die hulp en zorg biedt aan mensen met een verslaving, met een verstandelijke beperking en/of mensen met psychiatrische problematiek.

Wij verzorgen begeleiding individueel en dagbesteding. Er is sprake van maatwerk. Met de cliënt wordt de zorgvraag besproken en de werkzaamheden worden daarop aangepast.

Bij FMJ Zorg denken we vanuit de mogelijkheden van de cliënten, rekening houdend met hun beperkingen. Alles is erop gericht om er, samen met u, voor te zorgen dat u zo weinig mogelijk zelfstandigheid hoeft in te leveren en zoveel mogelijk het leven kan blijven leiden zoals u gewend bent.

Onze benadering

Als basis voor ons geldt het respect, de waarde en de zorg die ieder individueel persoon verdient. Onze benadering is gericht op het creëren van een prettige dagbestedingsplek en een goede individuele begeleiding voor cliënten waarbij de waardigheid van het individu centraal staat. Zowel cliënten met psychiatrische klachten als cliënten met verstandelijke problematiek zijn bij ons van harte welkom.

Bij FMJ Zorg maken we goede afspraken en komen die ook na. Onze cliënten ervaren dat ze bij ons echte aandacht krijgen. We dragen zorg voor een verzorgd lichaam en goed eten en drinken.

Onze deskundige medewerkers ondersteunen het levenspad van de cliënt wanneer en waar het nodig is. En maken samen met de cliënt de juiste keuzes. Hoe ze dat doen verschilt per cliënt. Maar één ding is altijd hetzelfde: onze medewerkers hebben hart voor de cliënt, hart voor de zorg en passie voor hun werk. Kernwaarden die onze medewerkers typeren zijn: nabijheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.

Onze missie is om met onze cliënten invulling te geven aan de waarden die voor hen belangrijk zijn in het leven. Iedereen heeft recht op een zinvol bestaan. We willen iedere cliënt positieve ervaringen meegeven in het leven en in hun eigen kracht zetten. Onze missie is om een situatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt. Alle cliënten zijn gelijkwaardig en uniek. Ieder mens heeft bepaalde kwaliteiten en heeft recht op respect, ontplooiing, andere mensen om zich heen en het maken van eigen keuzes. Dit betekent dat wij binnen FMJ Zorg ieder mens respecteren, inspelen op de mogelijkheden van de cliënten en ondersteuning bieden waar nodig.

Bij de inrichting van de zorg en de wijze waarop cliënten worden bediend, staat het individu centraal. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt dat een client zoveel mogelijk het leven moet kunnen leiden als hij of zij gewend is.

Onze medewerkers staan te allen tijde klaar om de best mogelijke zorg en de hoogst mogelijke service te verlenen.

Wij hanteren daarnaast de volgende principes:

⦁ De cliënt en het team bepalen samen de dagelijkse gang van zaken.

⦁ De cliënt behoudt zo veel mogelijk de regie en inrichting over het eigen leven.

⦁ Familie is altijd welkom om mee te helpen in de zorg.

⦁ De cliënten kunnen zich veilig en behaaglijk voelen (nabijheid, vertrouwdheid, herkenbaarheid), dankzij sociale contacten en ondersteuning.

⦁ De medewerkers vormen een geïntegreerd onderdeel van een normaal huishouden.

⦁ De medewerkers zijn “op bezoek” bij de cliënt, in plaats van andersom.

Ontdek wie we zijn

Contact

+316 1256 3784
marcel@mijn-kraam-emmen.nl

Adres

Noorderpassage 25
7811 CW Emmen