Welkom bij FMJ Zorg

Ons Team

Ons Team

Wij werken met een multidisciplinair team en waarborgen de diversiteit binnen ons team, hierin maken we geen onderscheid in geslacht, achtergrond of afkomst. Wij zijn juist van mening dat de onderlinge verschillen binnen ons team er voor zorgen dat wij alert blijven en elkaar kunnen ondersteunen en/of versterken.

 

 

Marcel Jansen, Eigenaar FMJ-Zorg.  Hoofdcontactpersoon van FMJ-Zorg. Voert gesprekken met gemeentes, instanties, doet intakegesprekken en gesprekken met familie van de cliënt over de voortgang en geeft antwoord op vragen. Tevens begeleider specifieke doelgroepen.

 

Nadine Jansen, Werkzaam als leerkracht en vertrouwenspersoon speciaal onderwijs Tinus Markusschool Emmen. Begeleider bij FMJ Zorg voor o.a. speciale doelgroepen met een specialisatie in  autisme. Werkzaam als leerkracht en vertrouwenspersoon speciaal onderwijs Tinus Markusschool Emmen.

 

Nathalie Vis, Werkzaam bij FMJ-Zorg als begeleidster. Tevens kwaliteitscontroleur voor de zorg. Springt in waar nodig en geeft advies en ondersteuning aan andere begeleiders over hoe ze als begeleid(st)er hun eigen potentie en kwaliteiten nog beter kunnen benutten. Werkervaring bij GGZ zuid-oost Drenthe, opleiding SPW-4, opleiding SAW, Maatschappelijke zorg MBO 4.

 

André Broekmann, Werkzaam als begeleider bij FMJ-Zorg. Gesprekspartner voor cliënten die tegen problemen aan lopen. Geeft tijdens gesprekken advies en bied ondersteuning bij deze problemen. Werkervaring bij de Trans, Nieuwe Start. Opleiding SAW Maatschappelijke zorg MBO 4.

 

Ramon Casu, Werkzaam bij FMJ-Zorg als begeleider. Gespecialiseerd in specifieke doelgroepen. Gaat op zoek naar de kwaliteit van de cliënt en werkt aan het krijgen van een beter zelfbeeld. Hierbij wordt het zelfvertrouwen vergroot waardoor de cliënt weer grip op zijn/haar leven krijgt.

 

Roy Keuter, Werkzaam bij FMJ-Zorg als begeleider dagbesteding. Biedt ondersteuning in het opbouwen van een sociaal netwerk van de cliënt. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen werk en vrije tijd. Tevens begeleiding bij sport en spel. Sport bied ontspanning door inspanning en de cliënt krijg ook hier zelfvertrouwen van.

 

Anja Tapper, Werkzaam bij FMJ-Zorg als ondersteunend begeleidster in de winkel. Naast het begeleiden van cliënten is de hoofdtaak het onderhouden van de winkel zodat de dagbestedingswerkplekken in goede staat blijven. Opleiding verzorgende, opleiding detailhandel.